Tag: filipino 9

  • Mga Salitang Hudyat sa Pagkakasunod-sunod ng mga Pangyayari

    Sa maraming pagkakataon, táyo ay nagbibigay ng mga pagkakasunod-sunod ng mga bagay, pangyayari, panuto, at iba pa. Mahalaga kung gayon na alam natin ang mga salita, kataga, o pahayag na nagpapakita ng wastong pagkakasunod-sunod para magamit natin ayon sa pangangailangan. Ang pang-ugnay ay maaaring gamitin bilang:Pagpapakilala ng naunang pangyayari: sa simula, noon, dati, una, bago…