Tag: curriculum guide

  • Science K12 Curriculum Guide

    Conceptual Framework Science education aims to develop scientific literacy among learners that will prepare them to be informed and participative citizens who are able to make judgments and decisions regarding applications of scientific knowledge that may have social, health, or environmental impacts. The science curriculum recognizes the place of science and technology in everyday human…

  • Filipino K12 Curriculum Guide

    Konseptwal na Balangkas Layunin ng pagtuturo ng Filipino na malinang ang (1) kakayahang komunikatibo, (2) replektibo / mapanuring pag-iisip at, (3) pagpapahalagang pampanitikan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga babasahin at teknolohiya tungo sa pagkakaroon ng pambansang pagkakakilanlan, kultural na literasi, at patuloy na pagkatuto upang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig.…