Tag: #buwanngpanitikan2023

  • Buwan ng Panitikan

    PROKLAMASYON Alinsunod sa itinakdang Proklamasyon Blg. 968 na nilagdaan noong Pebrero 1O, 2015, na nagdedeklara sa buwan ng Abril bilang Buwaa ng Panitikang Pambansa o National Literature Month na nagbibigay halaga sa panitikan na nakalimbag sa iba’t ibang wika sa Pilipinas na itinuturing na pamanang pangkultura sa mga susunod na henerasyon. TEMA Ang tema ng…