Tag: Buong Sipi ng Noli Me Tangere Kabanata 40: Ang Karapatan at Lakas

  • Buong Sipi ng Noli Me Tangere Kabanata 40: Ang Karapatan at Lakas

    Ikasampu ng gabi. Aliw na aliwang mga tao sa panonood ng mga sinusuhang kuwitis na nagpapaning-ning sa kadiliman ng gabi. Patungo sa liwasan ang karamihan upang manood ng dula. Kausap noon ni Don Filipo si Pilosopo Tasyo. Si Don Filipo ang nangangasiwa sa pagpapalabas ng dula. “Ano ang gagawin ko? Hindi tinanggap ng Alkalde ang aking…