Tag: Buong Sipi ng Kabanata 39: Si Donya Consolacion

  • Buong Sipi ng Kabanata 39: Si Donya Consolacion

              Bakit nasira ang mga bintana ng bahay ng komandante? Nang nagdaraan ang prusisyon ay nasaan ang mukha ng lalaki at nakapranelang si Donya Consolacion, ang musa ng guardia civil? Nalaman kaya niya sa wakas na nakapangit tingnan ang kanyang sentidong namimintog sa naglalakihang ugat sa waring hindi dugo ang dumadaloy kundi suka at apdo?…