Tag: buod

  • NoliMe Tangere Kabanata 37: Ang Kapitan Heneral

    TALASALITAAN MGA PANGUNAHING TAUHAN BUOD NG KABANATA 37 ANG KAPITAN HENERAL Ipinahanap agad ng Kapitan Heneral ang binatang si Ibarra pagkarating niya. Kinausap niya ang binata sa naturang paglabas nito sa oras ng sermon ni Padre Damaso. Buong akala ng binata ay ikakagalit ito ng Kapitan Heneral ngunit ng kausapin niya ito ay lumabas itong…