Tag: awiting bayan

  • Mga Awiting Bayan

    Ang mga awiting bayan ay isa sa mga matatandang uri ng panitikan na lumaganap sa ating bansa sa pamamagitan ng pasalingdila. Ang pasalindilang panitikan ay naging laganap sa panahon ng ating mga ninuno bago pa man ang pananakop ng mga Espanyol. Ito ang mga panitikang pinalaganap sa pamamagitan ng pagpapasalin-salin ng pasalitang tradisyon mula sa…