Tag: arawngmgapatay

  • Noli Me Tangere Kabanata 12: Araw ng mga Patay/ Todos Los Santos

    TALASALITAAN: PANGUNAHING TAUHAN: BUOD NG KABANATA: Sa dulo ng isang makipot na landas sa dakong kanluran ng San Diego ay naroon ang libingan ng mga patay. Masukal ang buong libingan at pinaggugubatan ng mga damo at halamang gumagapang na tanging palamuti ng mga bangkay na nahihimlay roon. Makikita sa gitna ng libingan ang malaking krus…