Mga Katulong sa Bahay: Kabanata 6: Ang Liwanag ng Kalunsuran


Ating basahin ang isa sa kabanata ng nobela ni Vei Trong Phung na pinamagatang Mga Katulong sa Bahay.

Mga Talasalitaan:

 1. bahay-kainan: karinderya
 2. bulyaw: malakas na sigaw
 3. lagusan: daanan sa pagpasok o paglabas sa isang pook.
 4. tabla: palapád na piraso ng kahoy mula sa tinistis na troso
 5. pusali: dinadaluyan ng marumi at maitim na likido o tubig
 6. nanlilimahid: labis na karumihan
 7. alingasaw: mabahong amoy
 8. mabanaag: makita
 9. opyo: uri ng ipinagbabawal na gamot
 10. hinihimod: pagtuyo sa pamamagitan ng dila,
 11. karikitan: ganda, gara
 12. plaster: pandikit at ipinapahid sa dingding
 13. nakulimbat: nakaw
 14. kawanggawa: pagtulong, pagmamalasakit dilihensya: pangungutang, panghihingi
 15. unos: malakas at mahanging buhos ng ulan hambalang: harang
 16. nakahimlay: pagtulog nang mahimbing

Mga Tauhan

 • Tagapagsalaysay sa Akda Ang saksi sa lahat ng kinahihinatnan ng iba pang mga tauhan.
 • Mga Taong Naninirahan sa Lagusan/ bahay-kainan
 • Mga Tagaprobinsya na nakipagsapalaran sa syudad sa pag-asang magkaroon ng magandang kinabukasan.

Sipi ng Akda

Mensahe at Implikasyon ng Akda

 • Ang akda ay nagpapakita ng makatotohanang sitwasyon sa buhay.
 • Ang mga tauhan ay may kanya-kanyang suliraning hinaharap sa kanilang pamumuhay.
 • Hanggang sa kasalukuyan ay maraming tagaprobinsyang nakikipagsapalaran sa mga syudad.
 • Matutunghayan sa akda, na tunay na mahirap maging mahirap.
 • May mga tao ring kumakapit sa patalim maibsan lamang ang gutom.
 • May mga taong kahit na nasa hindi magandang sitwasyon ay pinipili pa ring maging positibo.
 • Makikita rin sa akda na mayroong mga taong nawawalan ng pera dahil sa pagkalulong sa bisyo.
 • Ang buhay ay isang pakikipagsapalaran o paglalakay. Maraming mga pagsubok at paghihirap na pagdadaanan. Hindi magiging madali ang pagtahak sa bawat landas na pipiliin. Nasa tao o indibidwal na lamang ito kung paano niya haharapin. Kung nais magtagumpay ng isang tao dapat na pagsumikapan n’ya ito.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *