Tanka at Haiku: Kaligirang Pangkasaysayan

  • Ang Tanka at Haiku ay ilang anyo ng tula na pinahahalagahan ng panitikang Hapon.  
  • Ginawa ang Tanka noong ika-8 siglo at ang Haiku noong ika-15 siglo. 
  • Sa mga tulang ito layong pagsama-samahin ang mga ideya at imahe sa pamamagitan ng kakaunting salita lamang.  
  • Ang pinakaunang Tanka ay kasama sa kalipunan ng mga tula na tinawag na Manyoshu o Collection of Ten Thousand Leaves ay naglalaman ng 4,500 na tula, siyamnapung bahagdan ng tulang ito ay tanka. Antolohiya ito na naglalaman ng iba’t ibang anyo ng tula na karaniwang ipinahahayag at inaawit ng nakararami. 
  • Sa panahong lumabas ang Manyoshu, kumawala sa makapangyarihang impluwensiya ng sinaunang panitikang Tsino ang mga manunulat na Hapon.  
  • Ang mga unang makatang Hapon ay sumusulat sa wikang Tsino sapagkat eksklusibo lamang ang wikang Hapon sa pagsasalita at wala pang sistema ng pagsulat. 
  • Sa pagitan ng ika-5 hanggang ika-8 siglo, isang sistema ng pagsulat ng Hapon ang nilinang na mula sa karakter ng pagsulat sa Tsina upang ilarawan ang tunog ng Hapon. Tinawag na Kana ang ponemikong karakter na ito na ang ibig sabihin ay “hiram na mga pangalan”. 

Noong panahong nakumpleto na ang Manyoshu, nagsimulang pahalagahan ng mga makatang Hapon ang wika nila sa pamamagitan ng madamdaming pagpapahayag. Kung historikal ang pagbabatayan, ipinahahayag ng mga Hapon na ang Manyoshu ang simula ng panitikan nilang nakasulat na matatawag nilang sariling-sarili nila. 

Maiikling awitin ang ibig sabihin ng Tanka na puno ng damdamin. Bawat Tanka ay nagpapahayag ng emosyon o kaisipan. Karaniwang paksa naman ang pagbabago, pag-iisa, o pag-ibig. Tatlumpu’t isa ang tiyak na bilang ng pantig na may limang taludtod ang tradisyunal na Tanka. Tatlo sa mga taludtod ay may tig-7 bilang ng pantig samantalang tig-5 pantig naman ang dalawang taludtod. Nagiging daan ang Tanka upang magpahayag ng damdamin sa isa’t isa ang nagmamahalan (lalaki at babae). Ginagamit din sa paglalaro ng aristocrats ang Tanka, kung saan lilikha ng tatlong taludtod at dudugtungan naman ng ibang tao ng dalawang taludtod upang mabuo ang isang Tanka. 

Noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas lumaganap nang lubos ang Haiku. Binubuo ng labimpitong pantig na nahahati sa tatlong taludturan. 

Ang pinakamahalaga sa Haiku ay ang pagbigkas ng taludtod na may wastong antala o paghinto .Kiru ang tawag dito o sa Ingles ay cutting. Ang kiru ay kahawig ng sesura sa ating panulaan.  

Ang Kireji naman ang salitang paghihintuan o “cutting word”. Ito ay kadalasang matatagpuan sa dulo ng isa sa huling tatlong parirala ng bawat berso. Ang kinalalagyan ng salitang pinaghintuan ay maaaring makapagpahiwatig ng saglit na paghinto sa daloy ng kaisipan upang makapagbigay-daan na mapag-isipan ang kaugnayan ng naunang berso sa sinundang berso. Maaari rin namang makapagbigay – daan ito sa marangal na pagwawakas. Ang mga salita na ginagamit ay maaaring sagisag ng isang kaisipan.  

Halimbawa ang salitang kawazu ay “palaka” na nagpapahiwatig ng tagsibol.  

Ang shigure naman ay “unang ulan sa pagsisimula ng taglamig”.  

Mahalagang maunawaan ng babasa ng Haiku at Tanka ang kultura at paniniwala ng mga Hapon upang lubos na mahalaw ang mensaheng nakapaloob sa tula. 

Estilo ng Pagkakasulat ng Tanka at Haiku  

Parehong anyo ng tula ang Tanka at Haiku ng mga Hapon. Maiikling awitin ang Tanka na binubuo ng tatlumpu’t isang pantig na may limang taludtod. Karaniwang hati ng pantig sa mga taludtod ay: 7-7-7-5-5, 5-7-5-7-7 o maaaring magkapalit-palit din na ang kabuuan ng pantig ay tatlumpu’t isang pantig pa rin. 

Samantala, ang Haiku ay mas pinaikli pa sa Tanka. May labimpitong bilang ang pantig na may tatlong taludtod. Maaaring ang hati ng pantig sa mga taludtod ay: 5-7-5 o maaaring magkapalit-palit din na ang kabuuan ng pantig ay labimpito pa rin. 

Karaniwang paksa ng Tanka ay pagbabago, pag-ibig, at pag-iisa. Ang paksang ginagamit naman sa Haiku ay tungkol sa kalikasan at pag-ibig. Parehong nagpapahayag ng masidhing damdamin ang tanka at Haiku.

Halimbawa ng Tanka  

Ang tankang iyong nabasa ay sisnulat ni Empress Iwa no Hime, na siyang Empress-consort of the 16th, Emperor Nintoku. Sinasabing ang tula ay isinulat ng empress dahil sa kabiguan niyang masolo ang pag-ibig ng emperor. 

Ang tanka ay isinulat noong ika-7 siglo ni Prinsesa Nukata. Isinulat niya ito noong dumalo siya ng ceremonial gathering og the herbs noong May 6, 668 na inorganisa ni Emperor Tenji. Isa si Princesesa Nukata sa mga consorts ng naturang emperor. Inalay niyo ito sa kanyang dating asawa na si Prince Oama. 

Halimbawa ng Haiku 

Ang haiku na inyong nabasa ay isinulat ni Matsuo Basho na tinaguriang master ng haiku. 

Ito naman ay isinulat niya noong siya ay nasa kalagitnaan ng paglalakbay patungo sa Osaka. 

Ito naman ay isinulat niya nung siya ay nasa banig ng kamatayan. Alam niyang malubha na ang kanyang karamdaman ngunit ang pagsulat pa rin ang kanyang naging sandigan.