Filipino 9: Panitikang Asyano


Narito ang buong kopya ng 2014 draft textbook para sa Filipino baitang 9. Ang mga panitikang tatalakayin dito ay mga panitikan mula sa mga bansa sa Asya.

Source: Ang materyal na ito ay mula sa Kagawaran ng Edukasyon


2 responses to “Filipino 9: Panitikang Asyano”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *