Tag: tula

  • Elehiya sa Kamatayan ni Kuya Isinalin sa Filipino ni Patrocinio V. Villafuerte

    Ano ang Elehiya? Ang Elehiya ay isang tulang liriko na naglalarawan ng pagbubulay-bulay o guniguni na nagpapakita ng masidhing damdamin patungkol sa alaala ng isang mahal sa buhay. Ito’y tula ng pagnanangis, pag-alaala at pagpaparangal sa mahal sa buhay na ang himig ay matimpi at mapagmuni-muni at ‘di masintahin. Elemento ng Elehiya Talasalitaan: Sipi ng…

  • Mga Uri ng Tula

    Tulang Liriko o Pandamdamin -nagtataglay ito ng mga karanasan, guniguni, kaisipan at mga pangarap tungkol sa pag-ibig,ligaya,lungkot,hinanakit atbp. Karaniwan itong maikli at payak at itinatampok dito ng makata ang kanyang sariling damdamin. Awit/Dalitsuyo – may paksa ng pagmamahal, pagmamalasakit at pamimighati Pastoral – Tulang nagpapahayag ng paghanga o papuri sa isang bagay. Ito ay walang…