Tag: panitikang rehiyunal

  • Ang Kabisayaan

    Ang Kabisayaan ay ang pangatlo sa pinakamalalaking pangkat ng mga pulo sa Pilipinas. Nangunguna sa mga ito ang Luzon at pumapangalawa naman ang Mindanao. Sinasabing ang pangalang Visayas ay nagmula sa salitang Malay na Srivijaya. Ang Sri sa salitang Sanskrit ay nangangabulugang “mapalad,” “mayaman,” “masaya, samantalang ang salitang vijaya ay nangangahulugang “matagumpay” o “mahusay” Samakatuwid,…