Tag: hatolngkuneho

  • Pabula: Hatol ng Kuneho

    Maikling Panunuri sa Nilalaman ng Akda: Sipi ng Akdang Hatol ng Kuneho, pabula mula sa Korea isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat Noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigreng naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglillibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre…