Tag: #filipino

  • Hinding-hindi Ako Iibig Kailanman (Pygmalion at Galantea)

    Mga Tauhan Talasalitaan Sipi ng Akda Isang magaling na iskultor ng Cyprus si Pygmalion. Labis siyang namumuhi sa kababaihan at na naniniwala siyang ang ugat ng kasalanan ay ang mga babae kaya’t isinumpa niya sa sariling hinding-hindi siya iibig at magpapakasal kaninoman. Sapat na sa kanya ang kanyang sining. Magkagayunpaman, ang pinagbuhusan niya ng kanyang…